HALKBANA
RISKUTBILDNING - DEL2

PROVA, TESTA OCH UTVECKLA

Skaffa erfarenhet för att undvika farliga situationer.

VIKTIGT!!
Medtag legitimation. Är i utbildningens slutskede.
Har man svårt med svenska språket måste man ta med egen tolk.
Avbokning: För återbetalning senast 24 timmar före kursstart.

Under dagen görs avbrott för lunch (restaurang finns).

 

 

Boka utbildning

Loading...