• Upplevelseinlärning
 • Ökar förståelsen
 • Realistiska hastigheter
 • Säkerheten först
 • Roliga övningar
 • Vinter och sommar

Halk- och riskutbildning

Körutbildning där du får träna på halkkörning, riskfyllda situationer och även testa moderna bilars teknik på ett kontrollerat sätt.
Att kunna undvika risker, skador och kostnader vid användandet av motordrivna fordon.
Att våra långa varierade handlingsbanor får du möjligheter att testa, reflektera och hitta lösningar för att uppnå detta.

Vi arrangerar utbildningar för grupper om minst 6 personer.
Utbildningen är till för alla typer av motorfordon.

 • Upplevelseinlärning
 • Ökar förståelsen
 • Realistiska hastigheter
 • Säkerheten först
 • Roliga övningar
 • Vinter och sommar

Körutbildningar

PROVA, TESTA OCH UTVECKLA

Tänk att få uppleva riskfyllda situationer och testa moderna bilars teknik på ett säkert sätt.

Tänk att kunna undvika risker, skador och kostnader vid användandet av motordrivna fordon.

Läs mer

ECO-drive

Tjäna pengar, miljö och säkerhet

Läs mer

YKB -35 tim fortbildning

Prova, testa och utveckla
Minimera skador och kostnader. Tjäna pengar, värna om miljön och säkerhet

Läs mer

MC riskutbildning – del 2

PROVA, TESTA OCH UTVECKLA

Skaffa erfarenheter för att undvika farliga situationer.
Du kommer att få prova, testa och uppleva riskfyllda situationer på ett säkert sätt.

Läs mer